تماس باما

دفتر و تعمیرگاه مرکزی

تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص، بین خیابان 58اُم و بلوار نخل، پلاک 186 -کدپستی: 1388143411

ایمیل

info@vira-diesel.com