پخش زنده رویداد های ویرا دیزل پخش زنده رویداد های ویرا دیزل(در حال حاضر رویدادی وجود ندارد)

شرایط و ضوابط گارانتی

موارد خارج از پوشش گارانتی

 • در صورت عدم انجام سـرویس های دوره ای در بازه مشـخص برخی موارد مانند موتور و گیربکس از پوشش گارانتی خارج می شوند.
 • عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های ادواری در نمایندگی های مجاز، مشمول گارانتی نمی گردد.
 • شرح کامل تعمیرات و لیست قطعات تعمیر و یا تعویض شده بصورت مکتوب به مشتری اعلام می گردد.
 • کلیه خدمات ارائه شده به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر و برای قطعات ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰کیلومتر (هرکدام زودتر فرا رسد) توسط نمایندگی مجاز تضمین می گردد.
 • خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو.
 • حمل بار بیش از میزان تعیین شده و هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات موتور و ...) یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر.
 • خرابی ناشی از آتش سوزی) بلایای طبیعی، عمومی و ... غیر از نقص فنی( اغتشاش و شورشهای اجتماعی و سیاسی).
 • صدمات ناشـی از تردد خودرو در مسـیرهای قیرپاشـی شـده، نمکریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو، اگر سبب آسیب شدید به بدنه و رنگ خودرو شود (با نظر کارشناس فنی ویرا دیزل).
 • فشار آوردن بیش از حد به خودرو و تحمیل بار بیش از ظرفیت مجاز حتی برای کوتاه مدت.
 • خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاه های غیرمجاز انجام شده باشد.
 • آسیبها و صدمات ناشی از نصب هرگونه قطعات غیراصلی.
 • جبران خسارات بدنه، رنگ و تزئینات خودرو که ناشی از تصادفات و حوادث بوده و تعمیر شده باشند.
 • نصب هرگونه قطعات زنگ زده که موجب بروز خوردگی و یا زنگ زدگی در سایر قطعات شود.
 • وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در یک محیط نامناسب باشد.
 • هرگونه خسارات وارده به بدنه و رنگ خودرو (تصادف و ...) و تزئینات پس از تحویل خودرو به مشتری.
 • خرابی قطعات ناشی از هرگونه تعمیرات غیر اصولی بر روی خودرو نظیر جوشکاری و غیره.
 • هرگونه حادثه در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتش سـوزی به دلیل سـهل انگاری و یا اسـتفاده از قطعات غیراصلی در تعمیرات انجام شده و یا دستکاری در سیم کشی خودرو توسط تعمیرگاه های غیرمجاز.
 • عدم مراقبت لازم از خودرو (شامل عدم انجام سرویس ها، عدم مراقبت از بدنه(.
 • تأثیر مواد پراکنده در محیط مانند سـموم دفع آفات نباتی و غیره، فضله پرندگان، شـیره درختان و همچنین عوامل جوی نظیر بارانهای اسـیدی بر بدنه و رنگ خودرو.
 • فاسد شدن باتری به دلیل عدم استفاده از خودرو برای مدت طولانی
 • پوسیدگی لاستیک خودرو، قطعات و سایر قطعات پلاستیکی به دلیل توقف طولانی خودرو و عدم استفاده از آن.
 • ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش، ECU .
 • ایرادات ناشی از رانندگی در عمق آب که باعث نفوذ آب به اجزاء داخلی خودرو مانند موتور میشود.
 • خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی الکترومغناطیسی و ... (کنار پستها و زیر دکلهای فشار قوی انتقال نیرو(.
 • بروز هرگونه ایراد ناشی از استفاده از روغن، مایعات، فیلترهای روغن، سوخت نامتناسب و یا غیراستاندارد.
 • زنگ زدگی و تخریب و عملکرد نامناسـب قطعات موتور و همچنین رادیاتور به دلیل عدم اسـتفاده از ضدیخ و یا اسـتفاده از آبهای املاحدار که رسوبات آنها موجب بروز ایراد میشود.
 • استهلاک عادی قطعات (نظیر سایش عادی تیغه برف پاک کن یا لاستیک چرخ در اثر استفاده(.
 • استهلاک طبیعی خودرو، فرسودگی. هزینه ناشی از تعویض قطعات مصرفی.
 • هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معیوب و با اطلاع قبلی.
 • از کار افتادن کیلومترشـمار چنانچه کیلومترشـمار خودرو بدون خواسـت یا دخالت مشـتری از کار افتاده باشـد، مشـتری بایستی سریعا و در اولین فرصت ممکن برای رفع عیب آن به نمایندگی های مجاز مراجعه نماید. در غیر این صورت، گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال خواهد شد.

شرکت ویرا دیزل تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمتهای تغییریافته نخواهد داشت. بنابراین هرگونه آهن کشی، تقویت شاسی خودرو،موتور، تقویت فنرها و یا اصالح آنها، استفاده از رینگ و لاستیک اسپرت مجاز نمیباشد. در صورت نصب وسایل اضافی نظیر پروژکتور و بویژه دزدگیر غیراسـتاندارد و یا اسـتاندارد توسـط عوامل متفرقه و یا موسسـات خدماتی غیر از مجموعه ویرا دیزل که منجر به بروز عیب در سیسـتمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا به واسطه آن در سایر قطعات خودرو شود، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود