ثبت نظر نمایندگی

جهت ثبت نظر خود در مورد نمایندگی های این شرکت از فرم ذیل استفاده نمایید

میزان رضایت شما از زمان انتظار تعمیرات به چه میزان است
عالی
خوب
متوسط
بد
خیلی بد
لطفا نظرات خود را در خصوص نمایندگی انتحابی بفرمایید
عالی
خوب
عادی
بد
خیلی بد
پاسخ گویی و اخلاق کارکنان
عالی
خوب
عادی
بد
خیلی بد
captcha