پخش زنده رویداد های ویرا دیزل پخش زنده رویداد های ویرا دیزل(در حال حاضر رویدادی وجود ندارد)

شرایط نگهداری خودرو

برای این که خودرو شما تحت ضمانت شرکت ویرا دیزل قرار گیرد لطفا به عوامل زیر توجه فرمایید:.

  • سرویس های ادواری می بایست هر 15000 کیلومتر در نمایندگیهای مجاز ویرا دیزل انجام شده باشد.
  • لطفا به زمان و کیلومتر تعویض قطعات مصرفی در جدول سرویسهای ادواری درج شده در کتابچه راهنمای گارانتی دقت فرمایید.
  • انجام بموقع سرویسهای ادواری در شبکه خدمات پس از فروش ویرا دیزل باعث افزایش طول عمر، بهره وری و ضامن کیفیت خودروی شما خواهد بود .
  • گارانتی در صورتی معتبر خواهد بود که سرویس اولیه و سرویس های ادواری در زمان و کیلومتر تعیین شده توسط نمایندگیهای مجاز شرکت ویرا دیزل انجام شده باشد.
  • هرگونه تعمیرات بایستی صرفا به وسیله شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت ویرا دیزل انجام گیرد.
  • رنگ خودرو در صورت رعایت ضوابط موضوعه دوران گارانتی به مدت 18 ماه تحت پوشش گارانتی است .
  • کلیه تنظیمات، بازدیدها، تست اسکنر، رگلاژها ، سرویسهای ادواری پس از سرویس اولیه، مواد مصرفی و مایعات جزء تعهدات گارانتی نمیباشد.
  • در دوره گارانتی، چنانچه مالک خودرو به نمایندگی مجاز مراجعه نموده و رفع کامل ایرادات خودرو در مدت زمان باقیمانده از دوره گارانتی خودرو برای نمایندگی مقدور نباشد، ویرا دیزل رفع ایراد خودرو را در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی، ضمانت می نماید.
  • کلیـه قطعـات و مجموعـه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشـمول گارانتی می گـردد.
  • قطعات دارای محدودیت زمان یا کیلومتر کارکرد در قسـمت قطعات با عمر محدود در دفترچه راهنمای گارانتی ذکر گردیده اسـت. لطفا لیست قطعات دارای گارانتی محدود را بدقت مطالعه فرمایید

.